“Aquest any celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat després d´haver aprovat l´ambiciosa Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible. Aquest pla global d´acció ens insta a «no deixar a ningú enrere ”. Missatge del Secretari General de les Nacions Unides, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2015

Tema per 2015: «L´ inclusió importa: accés i empoderament per a persones amb tot tipus de capacitat »

Es calcula que mil milions de persones en el món viuen amb discapacitat i s´enfronten a moltes barreres per que siguin incloses en aspectes socials claus. A conseqüència d´això, no gaudeixen de l’accés a la societat d´igual forma que altres, inclòs en àrees com el transport, la feina, l´educació, la vida política i social. El dret a participar en l´activitat pública es essencial per crear democràcies estables, per una ciutadania activa i per reduir les desigualtats socials.

Promovent l´enfortiment es creen oportunitats reals per a la gent, es potencien les seves habilitats i se´ls ajuda a establir les seves prioritats. L´ empoderament implica invertir en les persones – en feines, salut, nutrició, educació i protecció social. Quan passa això, estan millor preparades per aprofitar oportunitats, es converteixen en agents de canvi i poden assumir amb mes preparació les seves responsabilitats cíviques.

Els sots temes per aquest Dia Internacional a 2015 són:

  • Fer les ciutats inclusives i accessibles per a tothom

  • Millorar les dades i estadístiques sobre discapacitat

  • Incloure a persones amb discapacitat invisible a la societat i el desenvolupament

Mes informació dels diferents esdeveniments esta disponible a Enable

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s´observa a tot el món cada 3 de Desembre d´acord a la resolució 47/3) de l´ Assemblea General adoptada el 14 d´Octubre de 1992, amb l´objectiu de cridar l´atenció i mobilitzar recolzaments per aspectes claus relatius a la inclusió de persones amb discapacitat a la societat i en el desenvolupament.