DISSENYAR

Responem a les necessitats d´ Accessibilitat aconseguint entorns funcionals i estètics, avalats per una amplia experiència.

.

EDIFICACIÓ

Apliquem accessibilitat a cada zona del cicle de moviment de l´ edifici.

edificacio
Integrem accessibilitat i disseny
Integrem accessibilitat i disseny
Rendibilitzem al màxim la seva inversió
Rendibilitzem al màxim la seva inversió
Treballem amb el seu arquitecte i/o departament tècnic
Treballem amb el seu arquitecte i/o departament tècnic
Ajudem al compliment eficient de la normativa legal
Ajudem al compliment eficient de la normativa legal

.

URBANISME

Fem accessible cada element urbà per aconseguir un entorn urbanístic funcional.

urbanisme
Integrem accessibilitat i disseny
Integrem accessibilitat i disseny
Revaloritzem els espais públics de la ciutat
Revaloritzem els espais públics de la ciutat
Invertim en benefici de tota la societat
Invertim en benefici de tota la societat
Establim elements urbanístics de referència
Establim elements urbanístics de referència

.

TRANSPORT

Creem un transport públic i privat accessible en tot el seu circuit desenvolupant ciutats mes accessibles i modernes.

transport
Fem un transport efectiu per a tothom
Fem un transport efectiu per a tothom
Millorem la qualitat del servei públic i privat
Millorem la qualitat del servei públic i privat
Promovem la modernització del sistema de transport
Promovem la modernització del sistema de transport
Ajudem al compliment eficient de la normativa legal
Ajudem al compliment eficient de la normativa legal