FORMAR

L´ Accessibilitat Universal es la resposta legal a una necessitat social  que passa per la formació de tots els agents involucrats.

A. CURS D´ ACCESSIBILITAT I TRACTE APROPIAT

Objectiu

Formar a professionals especialistes a l’àrea d´accessibilitat i tracte apropiat per a la seva aplicació en els diferents entorns d´aplicació i àmbits d´actuació.

Destinataris

Professionals, Empreses i Governs.

Programa

Mòdul I. Introducció

Mòdul II. Àrea Legal/Normativa

Mòdul III. Àrea Aplicació (projecte/producte/servei)

  • Turisme
  • Restauració /Hosteleria
  • Patrimoni
  • Tercera Edat
  • Educació
  • Oci (platges, parcs, …etc)

Mòdul IV. Àrea Tracte Apropiat

Duració

200h

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

B. SEMINARI

Objectiu

Ampliar coneixements en alguna de les matèries tractades en els diferents mòduls del curs d´accessibilitat i tracte apropiat.

Destinataris

Professionals independents que vulguin especialitzar-se o ampliar coneixements d´accessibilitat (arquitectes, aparelladors, terapeutes..)

Duració

16h

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

C. TALLER A MIDA

Objectiu

Donar a conèixer als empleats, les obres de millora realitzades així com el benefici aportat per a tots els usuaris.

Destinataris

Usuaris dels entorns adaptats en accessibilitat.

Duració

A mida

SOL·LICITAR INFORMACIÓ